ติดต่อ
โทร.
๐-๒๒๘๐-๖๕๐๒
๐-๒๒๘๐-๖๕๐๗
๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕
๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘
๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑
แฟกซ์
๐-๒๒๘๐-๖๕๘๐
๐-๒๒๘๐-๖๕๘๙
 ติดต่อ
  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันทำการ/จำหน่ายหนังสือ  : จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลาทำการ : ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สถานที่ : สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทร : ๐-๒๒๘๐-๖๕๐๒, ๐-๒๒๘๐-๖๕๐๗, ๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕, ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘, ๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑
แฟกซ์ : ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๐, ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๙

คุณจันทิมา : ๐๘๓-๒๙๕๑๓๘๔
คุณชัญญา : ๐๘๘-๗๗๓๓๔๘๕
คุณวีระชัย : ๐๙๗-๒๕๗๗๙๓๓

E-mail : webmaster@saranukromthai.or.th

Facebook :  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน - โดยพระราชประสงค์ฯ

  THAI JUNIOR ENCYCLOPEDIA PROJECT By Royal Command of H.M. the King

Open : Monday - Friday (except official holidays)
Time : 8.30 - 16.30

Place : Sanam seupa, Thanon Na Sriayuttaya, Bangkok. 10200 

Tel : 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541
Fax : 0-2280-6580, 0-2280-6589

E-mail : webmaster@saranukromthai.or.th

Facebook :  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน - โดยพระราชประสงค์ฯ


ดู สารานุกรมไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า