บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้ / บทนำ

 บทนำ
โรคภูมิแพ้เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นในบุคคลบางคน เนื่องจากร่างกายของผู้นั้นมีปฎิกิริยาต่อสารที่เข้าไปในร่างกาย ผิดไปจากคนส่วนใหญ่ พบโรคกลุ่มนี้ได้บ่อยในประชากรทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยด้วย

อาการของโรคภูมิแพ้ เกิดขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ (allergens) ซึ่งเป็นสารจากภายนอกเข้าไปในร่างกาย กับภูมิแพ้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปกระตุ้นในครั้งก่อนๆ ภูมิแพ้นี้อาจอยู่ในน้ำเหลือง (เซรุ่ม) หรืออยู่ในเซลล์ประเภทลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ก็ได้ปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้น อาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะ สุดแต่ว่า บุคคลนั้นจะมีระบบอวัยวะใดเป็นที่ตอบสนอง อาจแสดงออกในระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด อาจแสดงออกทางผิวหนัง เช่น ลมพิษ หรืออาจแสดงออกทางระบบทางเดินอาหาร เช่น อาเจียน อุจจาระร่วง บางรายเกิดปฏิกิริยารุนแรง จนทำให้เกิดอาการหลายระบบพร้อมกัน เช่น มีอาการช็อค หายใจไม่ออก และอาจถึงแก่กรรมในระยะเวลาอันสั้นได้ ภาวะเช่นนี้ เราเรียกว่า "ภาวะอะนาไฟแลกซิส" (anaphylaxis)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป