การรักษาโรคภูมิแพ้ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้ / การรักษาโรคภูมิแพ้

 การรักษาโรคภูมิแพ้
การรักษาโรคภูมิแพ้

มีหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. หลีกเลี่ยงที่สารตนแพ้ ถ้าทราบว่า แพ้สิ่งใด เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ถ้าสารนั้นไม่เข้าร่างกายปฏิกิริยาก็จะไม่เกิดขึ้น

๒. การรักษาด้วยยา เป็นเพียงการรักษาตามอาการ เช่น หอบหืดก็ใช้ยาขยายหลอดลม วิธีนี้จะได้ผลเฉพาะช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์เท่านั้น

๓. การเสริมภูมิคุ้มกัน สำหรับโรคบางอย่าง เช่น หืด จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และแพ้แมลงต่อยที่รุนแรง หากใช้สองวิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผล และไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ได้ การฉีดสารที่ตนเองแพ้เข้าร่างกายในขนาดที่เหมาะสม เป็นระยะเวลานานพอสมควร อาจช่วยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นได้
หัวข้อก่อนหน้า