เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย

 เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นการอักเสบชนิดเอ็กซีมา
โรคผิวหนังที่เกิดจากบัคเตรี
โรคผิวหนังที่เกิดจากไวรัส
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อพยาธิ
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ
โรคผิวหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงในสีของผิวหนัง
โรคผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของร่างกาย
โรคผิวหนังที่เกิดจากต่อมเหงื่อและต่อมไพโลซีบาซัส
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
ไฝ ปาน และเนื้องอกที่ผิวหนัง
โรคผิวหนังที่เกิดจากแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย
โรคผิวหนังที่เกิดจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ
โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดด
ดูเพิ่มเติม
 โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
โรคภูมิแพ้
การกำเนิดของโรค