เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก

 เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
โครงสร้างของหู
หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของหู
วิธีวัดการได้ยิน
โรคของหูชั้นนอก
โรคของหูชั้นกลาง
โรคของหูชั้นใน
หูพิการแต่กำเนิด
ความสำคัญของเสียง การฝึกพูด และเครื่องช่วยฟัง
เสียงแหบ
โรคต่อมทอนซิลอักเสบ
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคหูจากภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้ของกล่องเสียง
ไซนัสอักเสบ
เลือดกำเดาไหล
ริดสีดวงจมูก
มะเร็งหลังจมูก
สิ่งแปลกปลอมในหู
สิ่งแปลกปลอมในจมูก
สิ่งแปลกปลอมในคอ หลอดอาหาร และทางเดินอาหารหายใจ
ดูเพิ่มเติม
 โรคภูมิแพ้
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา