สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เมื่อเราต้องการบวกเลข สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ซึ่งจะช่วยในการ บวกเลขคือ "นิ้วมือ" ของเราเอง เช่น ถ้าเราต้องการเอา ๒ บวกกับ ๓ เราจำ เลข ๒ เอาไว้ในใจพร้อมกับยกนิ้วขึ้น ๓ นิ้ว แล้วให้นับเลขต่อจาก ๒ ไปตามนิ้ว ที่ยกขึ้นคือ ๓, ๔, ๕ ดังนั้นเราจะได้คำตอบเท่ากับ ๕
ขั้นต่อไป เราอาจใช้สิ่งอื่นมาใช้ในการคิดเลข เช่น ก้อนกรวด ก้อน หิน กิ่งไม้เล็กๆ เป็นต้น ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็น "กระดานคิดเลข" และ "ลูกคิด" ในเวลาต่อมา โดยเราจะยังคงเห็น "ลูกคิด" ใช้อยู่อย่างแพร่หลาย จนกระทั่งทุกวันนี้
เมื่อความต้องการการคำนวณมีมากขึ้น ทั้งทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามค้นคิด และพัฒนา เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จนกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยของทุกวัน นี้ สามารถนำไปใช้ในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางธุรกิจต่างๆ
หัวข้อถัดไป