สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ถ้ามีใครมาทายปัญหาว่า อะไรเอ่ย มองไปเห็นเป็นสีเขียวมากที่สุด ไปที่ไหนก็เจอ อยู่รอบๆ ตัวเรานี้เอง...

เอ่ยแค่นี้เด็กๆ บางคนอาจจะเดาได้แล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจ ลองอ่านต่อไปอีกนิดซิ จะเดาได้ใกล้เคียง หรือถูกต้องไหม... มีประโยชน์มากมาย ให้ร่มเงาก็ได้ ให้ความชุ่มชื้นด้วย ทำให้โลกสวยงาม ทำให้อากาศบริสุทธิ์ ทำให้น้ำไม่ท่วม เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ คนก็เอามาสร้างเป็นที่พักอาศัยบ้าง เป็นสิ่งประดิษฐ์สวยงามต่างๆ มากมาย
อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกคนก็ตอบได้เลยว่า คือ ต้นไม้ นั่นเอง
เด็กๆ ทราบไหมว่า ต้นไม้ก็เป็นประเภทหนึ่งของพืช ซึ่งแบ่งเรียกชื่อไปต่างๆ ตามรูปร่างลักษณะ เช่น ประเภทที่เป็นลำต้นสูงใหญ่ เรียกว่า ต้นไม้ ประเภทที่เป็นต้นเล็กๆ ปกคลุมพื้นดิน และเราไม่ต้องการ เรียกว่า วัชพืช ประเภทที่เป็นดอกเป็นใบสวยๆ เรียกว่า ไม้ดอกไม้ประดับ และถ้าแบ่งตามประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ ต้นไม้ประเภทที่ใช้เป็นยา เรียกว่า สมุนไพร ประเภทที่เป็นอาหารของคนเรียกว่า พืชผักสวนครัว และผลไม้ ประเภทที่เป็นอาหารของสัตว์เรียกว่า พืชอาหารสัตว์ เด็กๆ ลองคิดซิว่า ถ้าโลกเราไม่มีพืชเลยสักประเภทเดียว โลกจะแห้งแล้ง กันดาร และอดอยากกันสักเพียงไหน โดยเฉพาะสัตว์ที่อาศัยพืชเป็นอาหาร คงจะล้มตายกันไปหมด เพราะขาดอาหาร
สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ ช้าง ม้า ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กๆ ก็มีกระต่าย หนูนา ตั๊กแตน หนอน ผีเสื้อ และแมลงต่างๆ เป็นต้น

พืชที่เป็นอาหารสัตว์ก็มีทั้งส่วนที่เป็นใบ และลำต้น อาจเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น หญ้าเพ็ก หญ้าปากควาย และถั่วลิสงนา หรือพืชที่ปลูกในทุ่งสำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น หญ้าขน หญ้ากินนี หญ้าเนเปียร์ ถั่วลาย และถั่วฮามาตา หรือไม้ยืนต้น เช่น กระถิน แค และทองหลาง เป็นต้น
หัวข้อถัดไป