ชนิดของข้าวฟ่าง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง / ชนิดของข้าวฟ่าง

 ชนิดของข้าวฟ่าง
ชนิดของข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่างที่ปลูกกันโดยทั่วไปนั้น อาจจะแบ่งเป็นชนิดต่างๆ โดยอาศัยลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น ๕ ชนิด ดังนี้ คือ

๑. ข้าวฟ่างเมล็ด (grain sorghum)

เป็นข้าวฟ่างชนิดที่มีขนาดช่อและเมล็ดใหญ่กว่า ต้นเตี้ยกว่า และผลิตเมล็ดได้มากกว่าข้าวฟ่างชนิดอื่นๆ ข้าวฟ่างชนิดนี้ จะนำเมล็ดมาใช้เป็นอาหาร ทั้งอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์ ข้าวฟ่างที่ปลูกกันในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นข้าวฟ่างชนิดนี้ ได้แก่ ข้าวฟ่างพันธุ์อู่ทอง ๑ พันธุ์เฮการี (hegari) เป็นต้น
ข้าวฟ่างเมล็ด ข้าวฟ่างที่มีช่อและเมล็ดใหญ่ ข้าวฟ่างประเภทนี้ปลูกกันมากที่สุดในประเทศไทย
ข้าวฟ่างเมล็ด ข้าวฟ่างที่มีช่อและเมล็ดใหญ่ ข้าวฟ่างประเภทนี้ปลูกกันมากที่สุดในประเทศไทย
ข้าวฟ่างหญ้า ข้าวฟ่างที่ใช้ใบและลำต้นเลี้ยงสัตว์
ข้าวฟ่างหญ้า ข้าวฟ่างที่ใช้ใบ และลำต้นเลี้ยงสัตว์
๒. ข้าวฟ่างหญ้า (grass sorghum)

เป็นข้าวฟ่างที่ใช้ใบและลำต้น เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ อาจจะใช้ทำหญ้าหมัก หญ้าแห้ง ตัดต้นสดให้สัตว์กิน หรือปลูกเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่างชนิดนี้มีลำต้น และใบเล็ก ยาวเรียวเหมือนหญ้า เมล็ดค่อนข้างเล็ก แต่มีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดหญ้าทั่วๆ ไป ตัวอย่างข้าวฟ่างชนิดนี้ ได้แก่ หญ้าซูดาน หญ้าซูแดกซ์ (sudax) ซึ่งเป็นลูกผสม ระหว่างข้าวฟ่างกับหญ้าซูดาน
๓. ข้าวฟ่างหวาน (sorgo หรือ sweet sorghum)

ข้าวฟ่างชนิดนี้มีลำต้นค่อนข้างสูง มักจะสูงกว่า ๒ เมตร ในลำต้นจะมีน้ำหวานอยู่มากคล้ายอ้อย ใช้หีบเอาไปทำน้ำเชื่อม หรือน้ำตาลได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย ต้นและใบใช้ทำหญ้าหมัก หรือปลูกให้สัตว์กินสดๆ ได้

ข้าวฟ่างหญ้า ข้าวฟ่างที่ใช้ใบและลำต้นเลี้ยงสัตว์ข้าวฟ่างหวาน ข้าวฟ่างที่ในลำต้นมีน้ำหวานมาก ใช้หีบทำน้ำเชื่อม น้ำตาล และแอลกอฮอล์ได้

๔. ข้าวฟ่างไม้กวาด (broom corn)

ข้าวฟ่างชนิดนี้มีช่อหรือก้านรวงที่มีแขนงยาวถึง ๓๐-๙๐ เซนติเมตร ก้านรวงที่เอาเมล็ดออกไปแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ทำไม้กวาดได้ดี ข้าวฟ่างชนิดนี้มีใบและเมล็ดน้อย เมล็ดค่อนข้างเล็ก มักมีขนหรือหางลำต้นแข็ง ในยุโรป และอเมริกาจึงนิยมปลูก เพื่อนำช่อมาทำไม้กวาดโดยเฉพาะ
ข้าวฟ่างไม้กวาด มีช่อหรือก้านรวงยาว ใช้ทำไม้กวาดเมื่อนวดเมล็ดออกแล้ว
ข้าวฟ่างไม้กวาด มีช่อหรือก้านรวงยาว ใช้ทำไม้กวาดเมื่อนวดเมล็ดออกแล้ว
๕. ข้าวฟ่างคั่ว (pop sorghum)

เป็นข้าวฟ่างที่มีเมล็ดค่อนข้างแข็ง แกร่ง เมล็ดมีส่วนของแป้งแข็งซึ่งล้อมรอบแป้งอ่อนมาก เมื่อนำมาคั่วจะแตกพองเช่นเดียวกับข้าวโพดคั่ว นิยมรับประทานในหลายประเทศ ในประเทศไทยมีปลูกกันมานานแล้ว ตามคันนา หรือบริเวณบ้าน ต้นสูงประมาณ ๓ เมตร ต้นสีน้ำตาล ช่อดอกหลวม เมล็ดเล็กสีเหลืองนวล หรือสีขาวมีแป้งใสมาก มีคุณค่าอาหารสูง พันธุ์ที่รู้จักกันทั่วไป คือ ข้าวฟ่างหางช้าง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวฟ่างที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวได้ดี แต่ไวต่อช่วงแสง คือ ถ้าปลูกก่อนเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เหมาะแก่การปลูก จะยืดระยะของการเจริญเติบโตออกไปอีก ทำให้อายุเก็บเกี่ยวยาวกว่าปกติ เนื่องจากช่วงแสงแดดในระยะเวลานั้นไม่เหมาะสมกับการผลิดอกออกช่อ และแก่เพื่อเก็บเกี่ยวได้
ข้าวฟ่างหางช้าง ข้าวฟ่างคั่วชนิดหนึ่ง
ข้าวฟ่างหางช้าง
ข้าวฟ่างคั่วชนิดหนึ่ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป