วิศวกรรมระดับโมเลกุล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ / วิศวกรรมระดับโมเลกุล

 วิศวกรรมระดับโมเลกุล
วิศวกรรมระดับโมเลกุล

วิศวกรรมระดับโมเลกุล หมายถึง การออกแบบสร้างโมเลกุลที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ เช่น เป็นเอนไซม์ หรือตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีที่ดียิ่งกว่า มีความอยู่ตัวสูงกว่าเอนไซม์ในธรรมชาติ และเป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์สูงกว่าฮอร์โมน ที่มีในธรรมชาติ เป็นต้น การออกแบบนี้ทำได้ด้วยเทคนิคหลายวิธี เช่น ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ หรือฮอร์โมน ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ สารเหล่านี้เป็นโปรตีน ซึ่งมีลักษณะเป็นสายยาวที่ขดตัวไปมาอย่างสลับซับซ้อน และโครงสร้างที่สลับซับซ้อนนี้เอง ที่เป็นตัวขดให้มันมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ได้ ตามที่ต้องการ โดยใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป