โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส / โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส
ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

ตับ (ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Liver และในภาษากรีกใช้คำว่า Hepar) เป็นอวัยวะเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย อยู่บริเวณตอนบนสุดของช่องท้อง ตับของผู้ใหญ่มีน้ำหนักประมาณ ๑.๒-๑.๔ กิโลกรัม มีรูปร่างคล้ายลิ่มหรือรูปพีระมิด กลีบใหญ่อยู่ใต้ชายโครงขวากลีบเล็กมี ลักษณะเหมือนปลายลิ่มอยู่ใต้ชายโครงซ้าย ผิว บนของตับโค้งนูนขึ้นไปแนบชิดอยู่กับด้านล่างของกะบังลม ซึ่งเป็นอวัยวะที่กั้นระหว่างช่องท้อง และช่องอก ด้านล่างของตับจะเว้าและมีอวัยวะที่ใกล้ชิดคือ ส่วนบนของไตขวา ถุงน้ำดี ส่วนบนของลำไส้ใหญ่โคล่อนขวา และส่วนปลายของกระเพาะอาหารที่เรียกชื่อว่า พัยโลรัส (PYLORUS) และมีร่องให้เส้นเลือดภายใน ช่องท้องผ่านเข้าสู่ช่องอก ตับถูกตรึงอยู่ในช่องท้อง โดยมีแผ่นเยื่อยึดไว้กับกะบังลม และกระเพาะอาหาร
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป