ศิลปะการนับเบื้องต้น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น / ศิลปะการนับเบื้องต้น

 ศิลปะการนับเบื้องต้น


เรานับสิ่งของที่จัดว่า เป็นเครื่องสำอางในกระเป๋าถือของสุภาพสตรีผู้หนึ่งอย่างไร?

เริ่มต้นด้วยการเทของทั้งหมดในกระเป๋าถือใบนั้นออกมาวางบนโต๊ะ แล้วคัดเลือกของที่จัดว่า เป็นเครื่องสำอาง ซึ่งได้แก่ ลิปสติก (ทุกยี่ห้อ ทุกสี ทั้งแบบแท่ง แบบตลับ) แป้งแข็งผัดหน้า รูททาแก้ม แปรงปัดขนตา กล่องสีระบายเปลือกตา น้ำหอม สเปรย์ดับกลิ่นตัว ยาทากันแดด เป็นต้น เพื่อกันหลงลืม เราอาจใช้ฉลากที่มีหมายเลข ๑,๒,...,n, (ไม่มีเลขซ้ำ) ปิดลงบนของแต่ละชนิด แล้วเราจะได้ n เป็นจำนวนสิ่งของที่จัดว่า เป็นเครื่องสำอางในกระเป๋าถือใบนั้น

ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้เซตแทนกลุ่มของสิ่งของ (ดูสารานุกรมเล่ม ๖ เรื่องเซต) ถ้าเราให้ A แทนเซตของสิ่งของที่จัดว่า เป็นเครื่องสำอางในกระเป๋าถือของสุภาพสตรีผู้หนึ่ง เราต้องการนับจำนวนสมาชิกของเซต A นั่นเอง โดยทำการจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างสมาชิกของเซต A นี้กับสมาชิกของเซต {๑,๒,..., n} การปิดฉลากที่มีหมายเลข ๑,๒,..., n ลงบนของแต่ละชนิด เป็นการจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (ดูสารานุกรม เล่ม ๖ เรื่อง ฟังก์ชัน) แล้วเรากล่าวว่า เซต A มีจำนวนสมาชิกเท่ากับ n และเซต A เป็นเซตจำกัด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป