พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร / พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

 พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

เป็นพระปรางค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเดิมชื่อว่าวัดแจ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นแล้ว จึงพระราชทานนามว่า วัดอรุณราชธาราม ภายหลังเปลี่ยนเป็น วัดอรุณราชวราราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์องค์นี้ องค์พระปรางค์ประดับด้วยเครื่องถ้วยชามสีต่างๆ อย่างงดงาม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป