โรงพยาบาล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร / โรงพยาบาล

 โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลแห่งแรกของกรุงเทพ คือ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรี ในบริเวณวังหลัง หรือพระราชวังบวรสถานภิมุข จัดสร้างขึ้นโดยได้รับพระราชทานเงินทุนจากการพระราชกุศลพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ในรัชกาลที่ ๕ จึงได้รับพระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลศิริราช" ในโรงพยาบาลนี้ มีสถาบันร่วมกันอยู่คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งขยายมาจากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล และได้ชื่อตามพระนามเดิมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล

นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลาแดง เขตพญาไท เป็นหน่วยงานร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเสาวภา (ในเครือสภากาชาดไทย) ซึ่งขยายกิจการมาจากสถานพยาบาล ซึ่งเรียกว่า สถานปาสเตอร์ หรือปัสตุระสภา

ในเขตพญาไทนี้ ยังมีโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งคือ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป