สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ถ้าเราบินได้อย่างนก และเริ่มต้นบินจากปากน้ำย้อนขึ้นมาตามลำน้ำเจ้าพระยา เราจะมองเห็นเมืองที่กว้างใหญ่ ด้านซ้ายมือเป็นบริเวณที่มีสวนผลไม้ และอาคารบ้านเรือนไม่หนาแน่น ทางขวามือมีพื้นที่กว้างไกลสุดสายตา

เรามองเห็นพระบรมมหาราชวัง และวัดวาอาราม ที่สวยงามอย่างยิ่ง ตึกแถว อาคาร และที่อยู่อาศัย ปลูกสร้างอยู่หนาแน่น สถานที่ราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม เรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่ม ถนน ตรอก ซอย คับคั่งด้วยยานพาหนะและผู้คน มีลำคลองทอดขนานไปกับถนนบางสาย และมีต้นไม้ผลิดอกสีสวยเป็นทิวแถว สวนสาธารณะ และสวนสัตว์มีบริเวณกว้างขวาง จัดไว้ให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ

เรามองเห็นมหาวิทยาลัยและโรงเรียนหลายแห่ง มีนักเรียนมากมาย
เรามองเห็นสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน ตลาด และศูนย์การค้า มีของขายนานาชนิด
ตามชานเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เมืองที่กว้างใหญ่ไฟศาลนี้มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า "กรุงเทพมหานคร"
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจ การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา และกิจการสำคัญของประเทศอีกหลายอย่าง

กรุงเทพมหานครมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย เราจึงควรสนใจ และเรียนรู้เรื่องราวของนครหลวงแห่งนี้ต่อไป


หัวข้อถัดไป