อัญมณีจากประเทศรอบเมืองไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๗ อัญมณี / อัญมณีจากประเทศรอบเมืองไทย

 อัญมณีจากประเทศรอบเมืองไทย
อัญมณีจากประเทศรอบเมืองไทย

พม่า

มีทับทิม เพริดอต สปอดูมีน สปิเนล ในแหล่ง Mokok
มีหยกเจไดต์ในแหล่ง Magaung, Tawmaw, Hpakan
มีไพลิน แซปไฟร์ ในแหล่ง Mokok, Kyankpyathat

กัมพูชา

มีทับทิม ในแหล่ง Pailin
มีไพลิน ในแหล่ง Pailin, Chamnop, Khum Samlot, Phnum Chnom
มีสปิเนล (ไม่ทราบแหล่ง)
มีเพทาย ในแหล่ง Pailin, Champasak, Kha

อินโดนีเซีย


มีเพชรในแหล่ง Borneo, Kalimantan

ลาว


มีไพลิน ในแหล่ง แขวงบ่อแก้ว แขวงจำปาศักดิ์

เวียดนาม


มีทับทิมและแฟนซีแซปไฟร์ ในแหล่ง : Luc Yen District,Yen Bai Province, Xuan Le District, Thanh Hoa Province Bu Khang (Quy Chau), Nghe An Province, Bien Ho, Gia Lai Kon Tum Province, Di Linh, Lam Dong Province Phan Thiet, Thuanh Hai Province Gia Kiem, Dong Nai Province

ออสเตรเลีย


มีมรกต ในแหล่ง Poona dis- trict, Western Australia
มีเพชรในแหล่ง Ellendale dis- trict, Western Australia Argyle district
มีไพลิน ในแหล่ง New South Wales : New England district Queenland : Anakie district
มีหยกเนไฟรต์ในแหล่ง South Australia : Eyre Peninsular region
มีโอปอใน : New South Wales : Lighting Ridge + White Clifs district Queenland : Eromanga, Quilpie, and Winton district

South Australia


แหล่ง : Andamooka district
แหล่ง : Coober Pedy district
แหล่ง : Mintabie district

ศรีลังกา


มีอะความารีน มีคริโซเบริล (เจ้าสามสี, เหลือง) สปิเนล ไพลิน แซปไฟร์ในแหล่ง : Sabaragamuwa Province, Ratnapura District Central Province, Elahera District
มีทับทิม มีโกเมน ในแหล่ง Central province: Kataragama District, Elahera District
มีเพริดอต ในแหล่ง Sabaraga- muwa Province, Ratnapura District
มีโทแพซ ในแหล่ง Matale District
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป