การออกแบบเครื่องปั้น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น / การออกแบบเครื่องปั้น

 การออกแบบเครื่องปั้น
การออกแบบเครื่องปั้น

การออกแบบเครื่องปั้น ในที่นี้ไม่ได้หมายรวมถึงงานที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างงานศิลปะ แต่หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้ลอกหรือเลียนแบบเครื่องปั้นในประวัติศาสตร์

เครื่องปั้นในรูปของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป มีทั้งที่เป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องใช้ในด้านการบริการต่างๆ การออกแบบเครื่องปั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกี่ยวข้องกับแนวความคิดอื่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด โดยใช้ต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพสูง การออกแบบเครื่องปั้น จึงต้องมีการวิจัย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น

การวิจัยตลาด

เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการใช้เครื่องปั้นในแต่ละท้องถิ่น ความนิยมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ สี เพื่อนำมาออกแบบ หรือปรับปรุงรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ในการวิจัยตลาด ต้องรวมถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของผู้บริโภคด้วย โดยค้นหาว่า เพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงนิยมผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ รูปแบบเช่นนี้ ทำไมไม่นิยมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อนำกลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ไม่ดี หรือเสริมส่วนที่ดีอยู่แล้ว ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

การวิจัยเพื่อพัฒนา


เป็นการทำเพื่อศึกษาข้อมูล ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถครองตลาดอยู่ได้ในเวลานาน ข้อมูลที่เกิดจากการวิจัยนี้ จะนำมา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น รูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์คงทำได้ เช่น

เลียนแบบผลิตภัณฑ์เดิม เป็นการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ นำออกสู่ตลาดด้วยการเลียนแบบผลิตภัณฑ์เดิมที่มีขายอยู่ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ จะมีส่วนคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตลาด

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม ที่ได้รับความนิยม อาจนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เอาวัสดุอื่นมาประกอบให้ดูน่าจับต้องใช้งานมากขึ้น เช่น นำเอาไม้หรือโลหะมาทำเป็นหูจับ เป็นต้น เป็นการเสริมความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการ ประดิษฐ์ หรือคิดค้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ นำออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก การสร้างสรรค์เช่นนี้ นอกจากต้องใช้แนวความคิดในด้านการออกแบบที่ดีแล้ว ยังต้องมีข้อมูลที่ได้ศึกษาวิจัยถึงความต้องการ รสนิยม และกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดด้วย ซึ่งจะทำให้การผลิตสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

จากข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อประมวลความรู้ ที่ได้รับการออกแบบ ก็อาจทำได้ตรงเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้น โดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้
  • ประโยชน์ใช้สอย ให้ตรงตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เพื่อให้สนองความต้องการของผู้บริโภค
  • ความปลอดภัย ความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ไม่มีส่วนแหลมคม จับยกเคลื่อนย้ายง่าย เป็นต้น 
  • ความแข็งแรง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ควรมีความแข็งแรง เช่น ด้ามจับ หูจับ พวยกา ต้องแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี เป็นต้น
  • ความสะดวกต่อการใช้ โดยการคำนึงถึงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีขนาดพอเหมาะกับผู้ใช้ เคลื่อนย้ายสะดวก วางซ้อนกันได้ เป็นต้น
  • สวยงามน่าใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนาด รูปแบบ การตกแต่ง และสีของผลิตภัณฑ์ 
  • กรรมวิธีการผลิต ต้องทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และวัสดุ 
  • ราคาพอสมควร เมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตจากวิธีการ รูปแบบ วัตถุดิบที่นำมาใช้ ขั้นตอนการผลิต และความยากง่ายในการผลิตแล้ว ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ควรแพงเกินไป จนผู้บริโภคไม่อาจรับได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป