สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เครื่องปั้น บางคนเรียกว่า เครื่องปั้นดินเผา เป็นของใช้ ทำจากดิน คนไทยผลิตและใช้กันมานานหลายพันปี ปัจจุบันก็ยังมีใช้กันอยู่ทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นเสมอ เช่น จาน ชาม ถ้วย กาน้ำ โอ่ง อ่าง กระถางต้นไม้ และอื่นๆ
เครื่องปั้นดินเผามีสองชนิด คือ เครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบ และเครื่องเคลือบดินเผา การผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบนั้น เมื่อนำดินที่เตรียมไว้มาปั้นให้เป็นรูปร่างดังต้องการแล้ว ก็นำไปเผาในเตาด้วยความร้อนสูง เมื่อเผาสุกได้ที่ จะได้เครื่องปั้นดินเผาสีแดง เนื้อแข็งแกร่ง แต่มีรูพรุน ซึมน้ำได้ เหมาะสำหรับใช้เป็นคนโทน้ำ หรือกระถางต้นไม้ ซึ่งต้องการให้น้ำระเหยได้บ้าง เพื่อให้น้ำหรือดินที่อยู่ภายใน เย็นตลอดเวลา ส่วนเครื่องเคลือบดินเผา เมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องนำไปอาบหรือชุบน้ำเคลือบก่อน แล้วจึงเผา เครื่องเคลือบที่ได้จะมีผิวใสเหมือนแก้ว งดงาม และไม่ซึมน้ำ
เครื่องเคลือบดินเผาของไทยสมัยโบราณที่สวยงาม และมีชื่อเสียงมาก มีชื่อเรียกว่า "เครื่องสังคโลก" ผลิตขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประมาณเจ็ดร้อยปีมาแล้ว นอกจากใช้กันภายในประเทศแล้ว ยังเป็นสินค้าออกส่งไปขายยังประเทศใกล้เคียง
หัวข้อถัดไป