ประเภทของเครื่องถ้วย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย / ประเภทของเครื่องถ้วย

 ประเภทของเครื่องถ้วย
เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องสุขภัณฑ์
ประเภทของเครื่องถ้วย

เครื่องถ้วยส่วนใหญ่ได้แก่ ภาชนะเครื่องใช้ อาทิ ถ้วยชาม โถ จาน แจกัน กระปุก ขวด โคม ตลับ เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกประเภทได้อย่างกว้างๆ คือ

๑. ประเภทถ้วยชาม มีแบบ รูปร่าง และขนาดต่างๆ ทั้งเคลือบสีเดียว และเคลือบหลายสี มีเนื้อดินทั้งแบบสโตนแวร์ และพอร์สเลน เพิ่มการตกแต่งลวดลาย ด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ และเขียนลายบนเคลือบ

๒. ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง เช่น แจกัน รูปปั้น โคมไฟ

๓. ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์ ได้แก่ อ่างล้างหน้า เหยือกน้ำ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป