สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน และภาชนะสำหรับใส่อาหารรับประทาน เช่น หม้อข้าว หม้อแกง จาน ชาม ถ้วย หม้อน้ำ เป็นต้น แต่โบราณมา เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ภาชนะเหล่านี้ทำด้วยดิน เมื่อนำมาเผา ก็จะแข็งทนทาน ต่อมาเมื่อช่างมีความรู้มากขึ้น เขาก็รู้จักเคลือบผิวภาชนะให้ใช้ได้ดีกว่าแต่ก่อน และแลดูสวยงามด้วย ถ้วยชามที่เคลือบผิวแล้วนี้ ใช้ใส่อาหารประเภทต้มหรือแกงได้ดี น้ำแกงไม่ซึมเหมือนถ้วยชามดิน เผาไม่เคลือบ

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ช่างปั้นหม้อยังรู้วิธีการเขียนลาย ตกแต่งบนถ้วยชาม เป็นการเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังคิดสร้างรูปแบบภาชนะให้มีแบบแปลกๆ และสวยงาม เราจึงเห็นว่า เครื่องถ้วยไทยนั้น ได้มีมานานแล้ว และมีการปรับปรุงสร้างสรรค์ ให้มีรูปแบบ และลวดลายต่างๆ ที่สวยงามตลอดเวลา ตราบจนปัจจุบันนี้
หัวข้อถัดไป