สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
คนเราต้องทำมาหากิน ผู้ประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมหลายอย่าง อาจเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้ง่าย เช่น อุบัติเหตุในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ โรคจากการรับสารบางอย่างเข้าไปในร่างกาย ภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง ปัญหาสุขภาพจิต และความเครียดจากการทำงาน

นอกจากผู้ที่ทำงานอาชีพต่างๆ จะได้รับสารในสถานที่ทำงานแล้ว คนอื่นก็อาจได้รับสารด้วย เช่น คนอยู่ใกล้โรงงานที่ใช้สารตะกั่ว ก็ได้รับตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย ประชาชนทั่วไปก็อาจได้รับตะกั่วจากการกินอาหารหลายชนิด ที่ใส่สีที่มีตะกั่ว เช่น ขนมหวาน กุ้งแห้ง

ตะกั่วและสารอื่นๆ หลายอย่างเข้าสู่ร่างกายได้ โดยการกินเข้าไป หายใจเข้าไป และดูดซึมทางผิวหนัง เมื่อร่างกายได้รับสารตะกั่ว อาจเบื่ออาหาร ปวดท้องอย่างรุนแรง เป็นอัมพาต ชักหมดสติ และตายได้

สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคนงาน และประชาชน ต้องช่วยกันป้องกันการเกิดอันตรายและโรคต่างๆ
หัวข้อถัดไป