วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย / วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น

 วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น
วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น

เฟิร์นที่พบเห็นทั่วไปเป็นสปอโรไฟต์ (sporophyte) มีโครงสร้างประกอบด้วยราก ต้น และใบ สปอโรไฟต์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ภายในอับสปอร์ โดยทั่วไปอับสปอร์ของเฟิร์นจะเกิดรวมกันเป็นกลุ่มทางด้านล่างของแผ่นใบ เมื่ออับสปอร์แตก สปอร์จะปลิวตามลมไปตกตามที่ต่างๆ เช่น ในน้ำ บนดิน บนก้อนหิน หรือบนเปลือกไม้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สปอร์จะงอกเป็นแกมีโทไฟต์ (gametophyte) ซึ่งอาจจะเป็นแผ่นบางๆ สีเขียวคล้ายรูปหัวใจ หรือมีลักษณะเป็นเส้น แกมีโทไฟต์เป็นช่วงชีวิตของเฟิร์นที่จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างไข่ (egg) และสเปิร์ม (sperm) ภายในอวัยวะสร้างไข่และสเปิร์มตามลำดับ สเปิร์มจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในอวัยวะสร้างไข่ และเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) เป็นไซโกท (zygote) ไซโกทจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ (embryo) และสปอโรไฟต์ หรือต้นเฟิร์นที่พบเห็นกันทั่วไปตามลำดับ

วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น
วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป