เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ

 เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
การทำงานใต้น้ำ
ประโยชน์ของการดำน้ำ
ฟิสิกส์ใต้น้ำ
หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย
 ข้อควรทราบในการดำน้ำ
 อันตรายจากการดำน้ำ
 โรคลดความกด หรือโรคเคซอง หรือโรคน้ำหีบ หรือโรคน้ำหนีบ
 การบาดเจ็บจากการกดดัน หรือการบีบกดของอวัยวะต่างๆ