ฝ่ายผลิต - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์ / ฝ่ายผลิต

 ฝ่ายผลิต
ลานวิ่งทดสอบการใช้งานจริง
ลานวิ่งทดสอบการใช้งานจริง
ฝ่ายรับประกันคุณภาพ

ฝ่ายรับประกันคุณภาพจะเป็นผู้กำหนด และตรวจสอบปัญหาของรถยนต์ เมื่อได้รับการแจ้งปัญหาจากลูกค้า โดยขั้นตอนแรก จะวิเคราะห์ว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร ขั้นตอนใด ที่ทำให้เกิดปัญหานั้นๆ ถ้าเกิดจากกระบวนการผลิต ก็จะแจ้งต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ทำการแก้ไขต่อไป ในกรณีดังกล่าว ศูนย์บริการในเครือข่ายของบริษัทนั้น จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทันที เพื่อให้ลูกค้าพอใจ เช่น ถ้าชิ้นส่วนมีปัญหา จะเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้ หรือซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้

ในบางกรณี ถ้าพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกค้า หรือเป็นปัญหาใหญ่ ทางบริษัทก็จะแจ้งวิธีการแก้ไขให้ศูนย์บริการทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้าต่อไป หรืออาจจะต้องมีการเรียกคืนรถยนต์จากลูกค้า เพื่อทำการแก้ไขให้

ฝ่ายรับประกันคุณภาพ จึงมีบทบาทสำคัญ ในการคุ้มครองลูกค้า และเป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าว่า บริษัทจะผลิตรถยนต์ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ปัญหาบางอย่าง อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ แต่เป็นเพราะลูกค้าไม่ชอบใจ หรือรำคาญ ก็จะรวบรวมปัญหา แล้วเสนอแนะไปยังฝ่ายออกแบบ หรือผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อให้ทำการปรับปรุง โดยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของรถยนต์ จะเกิดขึ้นทุกขณะในการผลิตรถยนต์

นอกจากนี้ ฝ่ายรับประกันคุณภาพ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการทดสอบการใช้งานจริงของรถยนต์ ในสภาวะต่างๆ เช่น วิ่งบนถนนเรียบ วิ่งบนถนนขรุขระ การวิ่งด้วยความเร็วสูง การ เข้าโค้ง การวิ่งขึ้นลงในทางชัน การวิ่งในสภาพ ฝนตกหรือถนนลื่น การบรรทุกของหนัก เป็นต้น เพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ คาดฝัน และจะได้แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลูกค้าก็จะเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้งานรถยนต์

หัวข้อก่อนหน้า