สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
ส่วนประกอบที่สำคัญของรถยนต์

รถยนต์แต่ละคันจะมีชิ้นส่วนประกอบมากมายหลายชนิด ชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของรถยนต์ ได้แก่

๑. ตัวถัง เป็นที่นั่งสำหรับคนขับขี่ และใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ

๒. ล้อรถ เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปได้ไกลๆ

๓. เครื่องยนต์ จะไปหมุนเพลาและล้อให้เคลื่อนที่ โดยใช้พลังงานจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ในรถยนต์ส่วนมากจะอยู่ภายในฝากระโปรงด้านหน้าของตัวถังรถ
รถยนต์รุ่นแรกในประเทศไทย ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รถยนต์รุ่นแรกในประเทศไทย ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สำหรับรายละเอียด ของส่วนประกอบรถยนต์ จะได้กล่าวให้ละเอียดต่อไป

ประเทศไทยสั่งนำเข้ารถยนต์จากยุโรป ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยบรรทุกเรือเดินสมุทรเข้ามา ส่วนการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนั้น เพิ่งเริ่ม เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ คือ ประมาณ ๓๕ ปีกว่ามานี้เอง แต่ได้มีการพัฒนารูปแบบ ของการผลิตรถยนต์อย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิต เพื่อการส่งออกได้ในปัจจุบัน
ประเทศใดที่มีโรงงานประกอบรถยนต์ภายในประเทศ เศรษฐกิจของประเทศนั้น จะมีความมั่นคง เนื่องจากมีรายได้มหาศาล ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนา เพราะประชาชนจำนวนมากไม่น้อยกว่าแสนคนขึ้นไป จะมีงานทำ และมีรายได้ ที่จะจับจ่ายใช้สอย ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตามมาอีกมากมายน
การผลิตรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหลัก ธุรกิจบริการ และธุรกิจการค้าที่สำคัญๆ อีกหลายประเภท เช่น
  • โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
  • โรงงานประกอบรถยนต์ 
  • ธุรกิจการจัดจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจการบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  •  ธุรกิจการขายอะไหล่รถ ยางรถ แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องประดับยนต์ ฯลฯ
  • ธุรกิจการค้าน้ำมัน เป็นต้น
การเชื่อมประกอบตัวถัง
การเชื่อมประกอบตัวถัง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป