สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เมื่อเด็กต้องการขนย้ายของเล่นหลายชิ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เด็กบางคนคงหารถเข็นมาช่วยขน รถเข็นคือ รถที่มีกระบะใส่ของที่มีล้อ และมีเชือก หรือมีที่จับ สำหรับลาก ดึง หรือเข็น ให้รถเคลื่อนที่ไป รถเข็นที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน และรถเข็นของ สำหรับเด็กนั้น มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบของรถได้รับการปรับปรุง และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากรูปแบบที่ใช้แรงคนเข็นลาก มาเป็นแบบที่ช่วยผ่อนแรงคน โดยใช้โซ่และเฟืองช่วย และต่อมา เป็นแบบที่คนไม่ต้องออกแรงเลย โดยใช้เครื่องยนต์ช่วยในการขับเคลื่อน

ถ้านึกย้อนไปในอดีตถึงเรื่องการขนส่ง และการเดินทางของมนุษย์ ก็จะเห็นว่า ในสมัยก่อน คนจะเดินทางไปมาหาสู่กัน หรือไปทำกิจธุระ ด้วยการเดินเท้า ซึ่งจะไปได้ไม่ไกลนัก เช่น ชาวป่าจะเดินเข้าไปในป่า เพื่อหาอาหาร และหาวัตถุ ที่จะมาทำของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ชาวเขาก็จะเดินเท้าขึ้นลงภูเขา เพื่อไปทำกิจธุระในชีวิตประจำวัน หากจำเป็นต้องเดินทางไกล และต้องนำสิ่งของติดไปด้วย เช่น ไปค้าขายต่างแดน ก็จะขี่สัตว์ เช่น ม้า ช้าง วัว ควาย อูฐ เป็นต้น
ต่อมาคนคิดหาวิธีที่จะบรรทุกสิ่งของต่างๆ ไปขายให้ได้มากขึ้น จึงได้คิดทำกระบะ สำหรับบรรทุกของ ที่มีล้อใหญ่อยู่ข้างล่าง และมีที่ผูกรถกระบะติดกับตัวสัตว์ เพื่อให้สัตว์ช่วยลากรถกระบะนั้นไป สัตว์จะออกแรงน้อยลง ส่วนคนก็ไม่ต้องออกแรง และยังสามารถบรรทุกของได้มากขึ้นอีกด้วย
ต่อมาคนเราได้คิดปรับปรุงรูปแบบรถเข็นที่ใช้แรงคน ด้วยการเพิ่มเฟืองสองตัวที่มีขนาดต่างกัน และมีโซ่คล้องเฟืองทั้งสองตัวนั้น ให้แกนของเฟืองตัวเล็กเป็นแกนเดียวกับแกนของล้อ ให้คนออกแรงหมุนเฟืองตัวใหญ่ รถก็จะเคลื่อนที่ไปได้เร็วขึ้น และสะดวกขึ้น โดยที่คนขับขี่จะออกแรงน้อยลง จึงเกิดรูปแบบของยานพาหนะ ที่เรียกว่า จักรยานสองล้อ และจักรยานสามล้อ ซึ่งใช้บรรทุกได้ ทั้งคนและสิ่งของ
ต่อมาคนคิดพัฒนารูปแบบของรถโดยใช้เครื่องยนต์ช่วยขับเคลื่อนรถแทนคน นอกจากคนจะไม่ต้องออกแรงแล้ว รถยังสามารถบรรทุกคนและสิ่งของได้มากขึ้น ทำให้เกิดยานพาหนะขึ้นอีกหลายรูปแบบ เช่น จักยานยนต์สองล้อ สามล้อเครื่อง รถยนต์นั่งสี่ล้อ รถกระบะรถบรรทุก รถบัส และรถบรรทุกสินค้าอีกหลายชนิด
หัวข้อถัดไป