สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
การนำเทคโนโลยีมาให้บริการในด้านข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ สื่อสาร ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล มีชื่อเรียกรวมกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ (ค.ศ. ๑๙๐๐ - ๑๙๙๙) ก้าวหน้าอย่างมาก มีทั้งโทรเลข โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ในสังคมยุคใหม่ที่เรียกกันว่า ไซเบอร์สเปซ
การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เป้าหมายในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ มีแนวโน้มว่า คนจะพยายามทำให้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารงานได้เหมือนคนมากขึ้น สร้างสภาพการณ์ต่างๆ เสมือนคนเราได้เห็น ได้สัมผัสในชีวิตจริงมากยิ่งๆ ขึ้นไป ในด้านบวก ต้นศตวรรษที่ ๒๑ คาดว่า จะมีแนวโน้มดัง ต่อไปนี้
 • จะมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังภาษาพูด และตอบเป็นภาษาพูดได้ อ่านตัวอักษร หรือลายมือเขียนก็ได้ โดยเฉพาะในภาษาไทย
 • การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วแบบอินเทอร์เน็ต จะสร้างตลาดการค้าระดับโลก ลองนึกดูว่า เราเปิดร้านบนเครือข่ายนี้ แต่มีคนมาเยี่ยมชมได้จากทั่วโลก มาขอซื้อสินค้าของเราได้ทั่วโลก ธุรกิจก็คงจะดี เพียงแต่ต้องมีการจัดวางรูปแบบการจ่ายเงินอย่างรอบคอบ เพราะคงจะไม่สามารถจ่ายเงินสดเหมือนไปซื้อของ ตามตลาดทั่วๆ ไปได้ และต้องมีกฎหมายคุ้มครองการจ่ายเงินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ เพื่อไม่ให้มีคนมาหลอกเอาเงินของเราไป หรือหลอกซื้อของแล้วไม่จ่ายเงิน
 • การใช้ห้องสมุด สามารถอ่านหนังสือจากห้องสมุดที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้
 • การอ่านหนังสือพิมพ์ สามารถอ่านผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ 
 • การฟังเสียงวิทยุ สามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์ได้ แม้ว่า สถานีวิทยุจะอยู่คนละมุมโลก ในขณะที่เครื่องรับวิทยุธรรมดา ไม่สามารถรับสัญญาณได้
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มว่า คอมพิวเตอร์จะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและในการทำงานด้านต่างๆ ได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ มีแนวโน้มว่า คอมพิวเตอร์จะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและในการทำงานด้านต่างๆ ได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
 • การออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในยุคหน้า อาจป้องกันปัญหาการซื้อเสียง หรือลักลอบออกเสียงแทนคนอื่นได้ โดยมีเทคโนโลยีที่ตรวจสอบลายนิ้วมือของผู้ที่มาลงคะแนนเสียง 
 • การเรียนการสอนสามารถก้าวสู่ยุคใหม่ ครูสอนอยู่ที่เดียว แต่นักเรียนจากต่างจังหวัดในทุกภาค สามารถได้ยิน ได้ฟัง และได้เรียน
 • การทำงานในยุคใหม่ ถึงแม้ผู้ร่วมงานจะอยู่คนละประเทศ ก็สามารถประชุมพร้อมกันได้ โดยดูผ่านหน้าจอ ที่แสดงให้เห็นของผู้ร่วมงานในอีกห้องหนึ่ง ในอีกประเทศหนึ่ง
 • การหลงทางในการเดินทางจะมีน้อย เนื่องจากจะมีคอมพิวเตอร์ที่สื่อสารกับดาวเทียม แจ้งที่อยู่ของรถลงบนแผนที่ได้
 • การแสดงผลของคอมพิวเตอร์จะก้าวสู่ยุคที่คอมพิวเตอร์แสดงผลได้เสมือนจริง คือ เป็นสามมิติ ไม่ใช่สองมิติ อย่างที่เรามองดูจากจอคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และทำให้เรารู้สึกด้วยรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เสมือนว่า เราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ
 • การแพทย์จะใช้วิธีจำลองสภาพเสมือนจริงนี้ ช่วยในการรักษาได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการผ่าตัด เช่น ถ้าหมอจะผ่าเอาเนื้อร้ายในสมองออกมา ก็สามารถมองภาพสามมิติ ที่ระบุว่า ตำแหน่งของเนื้อร้ายนั้นอยู่ ณ จุดใด ในสมองขณะที่ผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากขึ้น
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสาร (videoconference)
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสาร (videoconference)
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอื่นอีกมาก ที่เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

ในด้านลบ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ มีปัญหาอยู่ ๒ ประการ ที่จะต้องแก้ไข และป้องกัน เพื่อให้ความฝันเหล่านี้ สามารถเป็นจริงได้ ปัญหาแรกคือ ปัญหาการทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ปัญหาที่ ๒ คือ การคุ้มครองไม่ให้ผลงาน ที่เราคิดค้น ถูกขโมยไปใช้ได้โดยง่าย

ปัญหาใหญ่ที่สุดในการทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ที่อาจ เกิดขึ้นได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา หรือซอฟต์แวร์มีข้อผิดพลาด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน มักประกอบด้วยชุดคำสั่งมากมาย นับแสนบรรทัด ชุดคำสั่งบางชุด ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้ การแก้ไขข้อผิดพลาดต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และต้องใช้เวลานาน เพื่อตรวจสอบให้ได้ว่า ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากชุดคำสั่งชุดใด

อีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานทางคอมพิวเตอร์ เป็นงานที่สามารถทำสำเนาลอกเลียนแบบ เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่าย หากการคุ้มครองป้องกันในส่วนนี้ไม่ได้ผล ปัญหาที่จะตามมาคือ คนจะไม่กล้าลงทุนทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าที่ควร เพราะเกรงจะได้กำไรไม่คุ้มต้นทุน
คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์บริการวิทยุติดตามตัว
คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์บริการวิทยุติดตามตัว  
ดังนั้น แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ จะมี ทั้งด้านบวก และด้านลบ หรืออาจต้นร้ายปลายดีก็ได้ ทั้งนี้จะต้องรอดูกันต่อไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป