การลงคะแนนเสียงและการสำรวจประชามติแบบไฮเทค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ / การลงคะแนนเสียงและการสำรวจประชามติแบบไฮเทค

 การลงคะแนนเสียงและการสำรวจประชามติแบบไฮเทค
การลงคะแนนเสียงและการสำรวจประชามติแบบไฮเทค

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกลไกสำคัญอยู่ที่ การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ว่าจะทำผ่านตัวแทนในรัฐสภา หรือในรูปการลงประชามติโดยตรง ดังนั้น การที่จะมีระบบลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ที่สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยจากการทุจริต จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีอำนาจปกครองประเทศอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน การที่สามารถถามความเห็นของคนทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้โดยตรงนั้น ก็จะช่วยให้ตัวแทนประชาชน สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อไปถึงบ้าน และวิธีการเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้สิทธิของบุคคล ในการให้คะแนนเสียง ซึ่งอาจทำได้โดยต่ออุปกรณ์ลงคะแนนกับระบบตรวจลายนิ้วมือ (fingerprint identification) ก็จะทำให้สามารถตัดสินปัญหาหลายอย่าง โดยผ่านโทรทัศน์แบบโต้ตอบได้ (interactive TV) หรือผ่านคอมพิวเตอร์ของบ้าน ซึ่งจะกลายเป็นการผสานกันระหว่างคอมพิวเตอร์แบบที่เรารู้จักกับโทรทัศน์ ที่เรียกกันว่า เว็บทีวี (Web TV) ซึ่งสามารถใช้ได้ ทั้งในรูปแบบของโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ในการเข้าระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป