สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๓ ชุมชน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
คำว่า "ชุมชน" เธออาจไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไรนัก แต่คำๆ นี้มีความสำคัญ สำหรับสิ่งที่มีชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์บางประเภท ซึ่งย่อมรวมถึงมนุษย์อย่างเช่น "เธอ" และ "ฉัน" ด้วย
เธอคงเคยเห็นมด ผึ้ง หรือปลวก แล้วเธอเคยเห็นรัง ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ไหม เธออาจจะแปลกใจว่า ทำไมรังของสัตว์เหล่านี้ ล้วนแต่มีขนาดใหญ่โตกว่าตัวของมันมาก และเธอเคยเห็นน้ำผึ้ง ที่คั้นจากรังของผึ้งไหม ปริมาณน้ำผึ้งที่ได้มีมากมาย เมื่อเทียบกับผึ้ง ที่ตัวเล็กขนาด ๑ - ๒ เซนติเมตรนั้น สัตว์เหล่านี้ทำได้อย่างไร มันใช้อิทธิฤทธิ์เวทมนตร์อะไรบ้างหรือเปล่า
สัตว์ตัวเล็กๆ ที่มีความสามารถเกินตัวเหล่านี้ คงต้องมีระเบียบ และกติกา ที่เป็นข้อตกลงบางอย่างของการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการร่วมมือกันทำงาน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน ตัวที่แข็งแรง ก็ช่วยตัวที่อ่อนแอ หรือตัวที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นความลับ ที่สัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้ ใช้ในการทำเรื่องที่มีขนาดใหญ่เกินตัวมากๆ ได้ เราเรียกความลับนี้ว่า "ความเป็นชุมชน" หรือเราอาจจะกล่าวได้ว่า พลังของชุมชน ก็คือพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นั่นเอง
ทีนี้เธออาจหันมาดูรอบๆ ตัวเธอดูบ้าง โดยเริ่มต้นจากภายในครอบครัวของเธอก็ได้ ลองนึกดูซิว่า ครอบครัวของเธอ มีข้อตกลงบางอย่างร่วมกัน หรือมีการร่วมมือกันทำงานหรือไม่ เช่น
  • ในวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี ลูกๆ สามารถดูโทรทัศน์ได้ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น. หรือเด็กๆ ต้องทำการบ้านให้เสร็จ ก่อนออกไปเล่นนอกบ้าน เป็นต้น
  • มีการพบปะพูดคุยของพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หรือเมื่อกลับมาบ้าน ต่างคนก็เข้าห้องของตน ไม่ค่อยได้พูดคุยกัน
  • มีการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวหรือไม่ เช่น การช่วยกันทำอาหาร ทำสวนหน้าบ้าน ทำความสะอาดบ้าน การไปทำบุญร่วมกัน เป็นต้น
ถ้าเธอได้สังเกตสิ่งเหล่านี้ เธออาจจะพบว่า มนุษย์อย่างเธอและฉัน ก็มีความลับเช่นเดียวกับพวกมด ผึ้ง หรือปลวก ความลับที่ว่านี้ ยิ่งมีมาก ก็จะยิ่งทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น และหากมีในสังคม ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นด้วย
แต่ถ้าเธอยังไม่ได้เริ่มทำ ก็เริ่มสำรวจละแวกบ้านที่เธอพักอาศัยในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านจัดสรรว่า พวกเขามีกฎระเบียบ ที่ยึดถือร่วมกัน พวกเขามีกิจกรรมร่วมกัน หรือมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือกันหรือไม่ ความลับเหล่านี้ก็เป็นความลับของชุมชน เช่นเดียวกับมด ปลวก ผึ้ง หรือครอบครัวของเธอนั่นเอง

หัวข้อถัดไป