เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม / เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม

 เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนของรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้อื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นประดิษฐกรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุดอย่างหนึ่ง ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ในช่วง ๑ ศตวรรษที่ผ่านมา จุดประสงค์ในการสร้างเครื่องยนต์ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนพลังงาน ที่อยู่ในเชื้อเพลิงให้เป็นกำลังงานกล เพื่อใช้ประโยชน์เป็นกำลังในการขับเคลื่อน และฉุดลาก ตัวอย่างของเครื่องยนต์ที่คุ้นเคย และสามารถพบเห็นกันโดยทั่วไปคือ เครื่องยนต์เบนซิน หรือเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยกำลังอัด ซึ่งด้วยความเรียบง่าย ความแข็งแรงทนทาน และให้กำลังได้สูงด้วยน้ำหนักที่ไม่มากนัก จึงทำให้เครื่องยนต์ทั้งสองชนิด ได้รับความนิยมนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะด้านการขนส่ง (ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ) และการผลิตกำลังงาน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป