สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ คงจะดีใจ เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองพาไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเรียน หรือเมื่อทางโรงเรียนพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การได้ไปท่องเที่ยวเป็นครั้งคราว ทำให้จิตใจแจ่มใสเบิกบาน พ้นจากความจำเจในชีวิตประจำวัน ทั้งยังได้รับความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการได้เห็นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ และการได้ร่วมเดินทางไปกับครอบครัว หรือกับเพื่อนๆ
ในประเทศของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้เราเลือกไปได้ตามใจชอบ บางคนชอบไปพักผ่อนตากอากาศชายทะเล ได้เดินเล่นบนหาดทราย ว่ายน้ำ และดำน้ำ ชมทัศนียภาพที่งดงามของชายฝั่งทะเล และเกาะต่างๆ บางคนก็ชอบไปท่องเที่ยวบนภูเขา ดูถ้ำและน้ำตก เดินป่าชมสัตว์ป่า นก และพรรณไม้นานาชนิด ส่วนคนที่ชอบทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ก็เลือกไปชมโบราณสถาน พระราชวังโบราณ วัดวาอาราม อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑสถาน ตลอดจนได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนในแต่ละท้องถิ่น
การท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่างๆ เราเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คำว่า นิเวศ แปลว่า บ้าน หรือที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นในด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต คือ พืช สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และเราควรจะต้องรักษามรดกนั้นไว้ให้คงอยู่ต่อไปนานๆ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำได้ในลักษณะต่างๆ เช่น การเดินป่า การขี่รถจักรยานลัดเลาะไปตามไร่นา และชนบท การดูถ้ำ น้ำตก พุน้ำร้อน การไต่เขา และปีนหน้าผา การนั่งเรือ หรือล่องแพไปตามลำน้ำ การพายเรือล่องแก่ง การดำน้ำดูปะการัง และปลาสวยงามใต้ทะเล การเยี่ยมชมสวนผลไม้ การดูวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น การพักแรมกับชุมชนในหมู่บ้าน วิธีการต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และพร้อมที่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี
การเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี คือ จะต้องช่วยกันระมัดระวังมิให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรม โดยการไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่เด็ด หรือเหยียบย่ำพืชพรรณไม้ ไม่ขีดเขียนข้อความ ตามผนังถ้ำ หรือโขดหิน ไม่ทำลายหินงอกหินย้อยในถ้ำ และปะการังใต้ทะเล และให้ความเป็นมิตรไมตรีกับคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ร่วมกันกับเรา
หัวข้อถัดไป