สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๘ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
คนเราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันกันมากมาย ส่วนมากคุ้นเคยกับถุงพลาสติกที่ใส่ผัก ผลไม้ อาหารที่สุกทั้งร้อนและเย็น ตลอดจนสิ่งของต่างๆ นอกจากถุงพลาสติกแล้ว ก็มีเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ขัน กะละมัง ขวดน้ำ ถังน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น
พลาสติกมีหลายชนิด และมีสมบัติต่างๆ กัน มีเครื่องใช้หลายอย่างที่บางคนคงไม่ทราบ หรือไม่ได้คิดว่าทำจากพลาสติก เช่น ปลั๊กไฟ กระสอบข้าว และปุ๋ย หนังเทียมที่ใช้ทำกระเป๋า รองเท้า สายไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ตามบ้าน ก็หุ้มด้วยพลาสติก กาวลาเท็กซ์ ก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ก็มีถ้วยชาม ช้อนส้อมพลาสติก กล่องบรรจุอาหาร และผลไม้ ทั้งใสและขุ่น กระทะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน ก็เคลือบภายใน ด้วยพลาสติกที่เรียกว่า เทฟลอน จาน ชาม และถ้วยชนิดที่ทนความร้อนได้ดี ทำจากพลาสติกที่เรียกสั้นๆ ว่า เมลามีน
เมื่อมีการใช้พลาสติกกันมาก ก็มีพลาสติกที่เราทิ้ง เรียกว่า ขยะพลาสติก มากด้วย โดยเฉพาะถุงพลาสติก ในการทำลายสิ่งของ ที่เป็นพลาสติกนั้น ถ้าเผาก็เกิดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคน เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าฝังก็ไม่ค่อยเน่าเปื่อยเหมือนพวกใบไม้ใบหญ้า ทำให้มีปัญหาขยะพลาสติกพอกพูน จึงได้มีการชักชวนกันให้ลดการใช้พลาสติก เช่น เวลาไปซื้อของ ก็ควรนำตะกร้า หรือถุงผ้าไปใส่ พ่อค้าแม่ค้าก็ควรใช้ถุงกระดาษใส่ของ แทนถุงพลาสติก ตามที่เราเคยทำกันในสมัยก่อน ของที่ใช้แล้ว ก็พยายามใช้ซ้ำให้มากที่สุด แต่ก็ต้องระวังทำความสะอาดให้ดี
ในการใช้สิ่งของที่ทำด้วยพลาสติกก็ต้องระวัง และใช้ให้ถูกวิธี เช่น เวลาจะใส่อาหารร้อน ก็ใช้เฉพาะถุงร้อน จาน ชาม ภาชนะ ต่างๆ ที่ทำขึ้น สำหรับอาหารร้อนเท่านั้น
หัวข้อถัดไป