ปลาสวยงามไทยและปลาสวยงามต่างประเทศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม / ปลาสวยงามไทยและปลาสวยงามต่างประเทศ

 ปลาสวยงามไทยและปลาสวยงามต่างประเทศ
ปลากราย
ปลากราย

ปลาเสือตอ
ปลาเสือตอ
ปลาสวยงามไทยและปลาสวยงามต่างประเทศ

ปลาสวยงามที่เป็นปลาพื้นเมืองไทยประกอบด้วย ปลาน้ำจืดประมาณ ๑๐๔ ชนิด และปลาทะเลอีกหลายชนิด ในจำนวนนี้เป็นปลาสวยงามน้ำจืดที่มีการเพาะพันธุ์ เพื่อจำหน่าย และส่งออกรวม ๒๘ ชนิด ประกอบด้วยกระแหทอง กราย กาดำ กาแดง เผือก แขยงหิน เข็ม เข็มเผือก กัด หมอตาล ดุกเผือก เทพา เทโพ ตะพาก ตะเพียนทอง ทรงเครื่อง ม้า น้ำผึ้ง บู่ทราย เล็บมือนาง ยี่สกทอง สลิด เสือสุมาตรา แรด สวาย สวายเผือก หมูอารีย์ และหางไหม้ ส่วนที่เหลือเป็นปลาที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น กระดี่มุก กดแก้ว กริม กระทิงไฟ กระเบน ช่อนงูเห่า ชะโด ซิวข้างขวาน ซิวหางไหม้ ซิวหางกรรไกร ปล้องอ้อย ก้างพระร่วง ร่องไม้ตับ เสือตอ หมูค้อ ปักเป้าทอง ปักเป้าเขียว หมูหางจุด ดุมซี หลดลาย และหมอแคระ ปลาสวยงามที่เป็นปลาทะเล และสามารถนำมาเพาะพันธุ์ได้มีเพียงไม่กี่ชนิด ได้แก่ ปลาการ์ตูน และม้าน้ำ ส่วนใหญ่เป็น ปลาที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ

ปลาสวยงามต่างประเทศที่นิยมเลี้ยงและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมีทั้งสิ้น ประมาณ ๑๓๙ ชนิด ชนิดที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ได้แก่ ปลาทอง แฟนซีคาร์ป ปอมปาดัวร์ สอดสุมาตราเขียว กดหางแดง กระดี่แคระ กระดี่ไฟ กลับหัว ซัคเกอร์ เซลฟิน เทวดา แพลตตี มอลลี หมอแคระ หมอแตงไทย หมอส้ม หมอปีศาจแดง หมอม้าลาย หมอมาลาวี หมอโมตา หมออะกาสซี หางนกยูง และออสการ์ ประเภทที่นำเข้า และยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ ได้แก่ นีออน วิปเทล บลัดฟินเตตรา บิเชียร์บั้ง บิเชียร์ลายจุด แพะเผือก แพะลาย ม้าลาย หมอนกแก้ว อะโรวานาเงิน สามเหลี่ยม แฟลกเทล พิงก์เทล เตตราแก้ว ผีดำ เชอร์รีบาร์บ แขยงเงิน และกระเบนจุด ส่วนปลาทะเลสวยงาม ก็มีการนำเข้าจากต่างประเทศหลายชนิด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป