ปลาสวยงามทะเล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม / ปลาสวยงามทะเล

 ปลาสวยงามทะเล
ปลาผีเสื้อ
ปลาผีเสื้อ
ปลาสวยงามทะเล

ปลาทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีความสวยงาม มีสีสันหลากหลายสะดุดตา โดยเฉพาะปลาที่อาศัยตามแนวปะการัง ปลาสวยงามทะเลที่มีการนำมาเลี้ยงกันมาก ได้แก่ กลุ่มปลาผีเสื้อ ซึ่งประกอบด้วยปลาผีเสื้อปากยาว ปลาผีเสื้อหน้าด่าง ปลาโนรี ปลาผีเสื้อเอวดำ ปลาผีเสื้อครีบจุด ปลาผีเสื้อข้างลาย ปลาผีเสื้อชายธง ปลาผีเสื้อพระจันทร์ ปลาผีเสื้อปานขาว ปลาผีเสื้อคอขาว และปลาผีเสื้อครีบยาว ปลาผีเสื้อจัดเป็นปลาสวยงามทะเลที่มีสีสันสวยงาม และมีความหลากหลายมาก เป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง ส่วนใหญ่ มีลำตัวแบนข้าง และมีความกว้างค่อนข้างมาก แนวสันหลังโค้งมากกว่าด้านท้อง หน้าผาก ลาดชันเกือบเป็นเส้นตรง ปากเล็ก จะงอยปากค่อนข้างยื่นยาว ครีบหลังตอนต้นมีก้านครีบแข็ง ครีบหางโค้งมน ขนาดประมาณ ๘ - ๑๕ เซนติเมตร กลุ่มปลาการ์ตูน ได้แก่ ปลาเห็ดทะเลอานม้า ปลามะเขือเทศ ปลาเหลืองปล้อง ปลาอินเดียนแดง และปลาลายปล้อง ปลาการ์ตูนเป็นปลาสวยงามขนาดเล็ก ที่อาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเล (Sea Anemone) ลำตัวค่อนข้างกลมเรียว และแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวเล็ก ครีบหลังมี ๒ ตอน ปลายครีบทุกครีบค่อนข้างโค้งมน ขนาดประมาณ ๖ - ๑๐ เซนติเมตร กลุ่มปลานกขุนทอง ได้แก่ ปลานกขุนทองเขียว ปลาพยาบาล ปลานกขุนทองปากเจ่อ ปลานกขุนทองแดง ปลาเขียวพระอินทร์ และปลานกขุนทองปากยาว ปลานกขุนทองเป็นปลาที่พบทั่วไปตามแนวปะการัง เป็นปลามีสีสันหลากหลายอีกกลุ่มหนึ่ง โดยทั่วไปมีลำตัวเรียวยาว และแบนข้าง มีปลายจะงอยปากค่อนข้างแหลม ขนาดตั้งแต่ ๕ - ๒๐ เซนติเมตร กลุ่มปลานกแก้ว (Parrot Fish) ได้แก่ ปลานกแก้ว และปลานกแก้วสีเพลิง ปลานกแก้วเป็นปลาที่อาศัย ตามแนวปะการัง มีลักษณะพิเศษ คือ มีส่วนหัวและขากรรไกรคล้ายกับหัวนกแก้วมาก ลักษณะทั่วไปคือ มีลำตัวแบนข้าง ขนาดประมาณ ๑๕ - ๓๐ เซนติเมตร กลุ่มปลา ขี้ตังเบ็ด ได้แก่ ปลาขี้ตังเบ็ดญี่ปุ่น ปลาขี้ตังใบเรือ ปลาขี้ตังเบ็ดน้ำเงิน และปลาขี้ตังเบ็ดลาย ปลาขี้ตังเบ็ดเป็นปลาสวยงามอีกกลุ่ม หนึ่งที่มีสีสันสะดุดตา มีหลายชนิด ลักษณะทั่วไปคือ มีลำตัวแบนข้างเป็นรูปไข่ แนวสันหลังและท้องโค้งเข้าหากัน ปากเล็ก ครีบหลัง และครีบก้น ยาวโค้งตามแนวลำตัว ครีบหางมีทั้งแบบโค้งเว้าตรงกลางเล็กน้อย และตัดตรง บริเวณคอดหางมีหนามแหลมขนาดใหญ่ข้างละ ๑ - ๒ อัน ขนาดตั้งแต่ ๕ - ๓๐ เซนติเมตร เป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง กลุ่มปลาสินสมุทร ได้แก่ ปลาสินสมุทร ปลาสินสมุทรลาย ปลาสินสมุทรลายโค้ง ปลาสินสมุทรบั้ง ปลาสินสมุทรราชา และปลาสินสมุทรสามจุด กลุ่มปลาสิงโต ได้แก่ ปลาสิงโต ปลาสิงโตครีบจุด และปลา สิงโตครีบยาว กลุ่มปลากล่อง ได้แก่ ปลากล่อง ปลากล่องจุดขาว ปลากล่องเขาวัว และปลาสามเหลี่ยม กลุ่ม ปลาวัว ได้แก่ ปลาวัวมงกุฎ ปลาวัวลายส้ม ปลาวัวข้าวหลามตัด ปลา วัวดำ ปลาวัวจุด ปลา วัวหางพัด และปลาวัวจมูกยาว และกลุ่มปลาสลิดหิน ได้แก่ ปลาสลิดหินฟ้า ปลาตะกรับลายหางแถบ ปลาสลิดหินหน้าสั้น นอกจากนี้ ก็มีปลาฉลามหูดำ ปลาข้างใส ปลาข้าวเม่าน้ำลึก ปลาข้าวเม่าแก้มดำ ม้าน้ำ ปลากะรังหน้างอน ปลากะพงแดงหน้าตั้ง ปลาสร้อยนกเขา ปลาเฉี่ยวหิน ปลาหูช้าง ปลาตะกรับ และปลาผีเสื้อเทวรูป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป