สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในบึง คลอง แม่น้ำ ลำธาร เราจะเห็นปลาหลากหลายชนิดว่ายอยู่ตามธรรมชาติ ลูกปลาเล็กๆ ว่ายตามกันเป็นฝูง บางครั้งจะเห็นปลาใหญ่กระโดดฮุบน้ำเสียงดัง ปลาเหล่านี้เป็นปลาที่อาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ปลาเป็นสัตว์น้ำที่สวยงาม น่ารัก เคลื่อนไหวโดยครีบหาง หายใจด้วยเหงือก ปลาบางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด คนนำปลามาเลี้ยง ขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ค้นหาวิธีเพิ่มสีสัน ขนาด และผสมพันธุ์จนเกิดปลาสวยงามขึ้นมากมาย

ปลาสวยงาม มีทั้งปลาพื้นเมืองไทย และปลาต่างประเทศ

ปลาสวยงามที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลอง คือ ปลาสวยงามน้ำจืด

ปลาสวยงามที่อยู่ในทะเล คือ ปลาสวยงามน้ำเค็ม หรือปลาสวยงามทะเล

ปลาทั้ง ๒ ประเภท มีทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว

ปลาแพร่พันธุ์ด้วยการวางไข่ แต่มีปลาบางชนิดออกลูกเป็นตัว เช่น ปลาหางนกยูง ปลามอลลี

ปลาสวยงามหลายชนิดเรานำมาเลี้ยงในอ่างดิน ในโถแก้วใบใหญ่ และในตู้กระจกขนาดต่างๆ

ถ้าเด็กๆ สนใจที่จะเลี้ยงปลา ลองเลี้ยงในอ่างดินสักพัก เมื่อเข้าใจวิธีดูแลแล้วจึงค่อยขยับขยายไปเลี้ยงในตู้กระจกต่อไป

ปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย และน่าจะนำมาทดลองเลี้ยง คือ ปลาหางนกยูง เป็นปลาที่หาง่ายมีหลายสี หลายขนาด และหลายชนิด ปลาหางนกยูงมีลูกดก ออกลูกเป็นตัว ทนทานกับสิ่งแวดล้อม

ตามบ้านหลายแห่งจะเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ในอ่างบัว เพื่อให้ช่วยกินลูกน้ำทำลายยุงลายซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก

ปลาหางนกยูงมี ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ ปลาป่า ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประเภทที่ ๒ คือ ปลาหางนกยูงแฟนซี ซึ่งได้รับการผสมพันธุ์ให้มีสีสันสวยงามยิ่งขึ้น

นอกจากปลาหางนกยูง ยังมีปลาสวยงามอีกหลายชนิดที่นิยมเลี้ยงกัน ได้แก่ ปลาทอง ปลากัดทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศ ปลาปอมปาดัวร์ ปลาหมอสี ปลาออสการ์ และปลาอื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด

เด็กๆ ลองหัดเลี้ยงปลาในเวลาว่าง นอกจากจะทำให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน จิตใจสบาย เยือกเย็น เมื่อเฝ้าดูปลาเหล่านี้ว่ายไปมา ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของปลา อาหาร น้ำ และต้นไม้ที่ปลาชอบ นับเป็นงานอดิเรก ที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง

หัวข้อถัดไป