เซลล์เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดี่ยว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง / เซลล์เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดี่ยว

 เซลล์เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดี่ยว
เซลล์เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดี่ยว

โดยทั่วไปมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

ส่วนประกอบสำคัญของเซลล์เชื้อเพลิง
ส่วนประกอบสำคัญของเซลล์เชื้อเพลิง

แผ่นอิเล็กโทรไลต์ (electrolytic plate)

เป็นอุปกรณ์ที่ยอมให้โปรตอนหรือไอออน ซึมผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ที่พื้นผิวทั้ง ๒ ด้าน เคลือบไว้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

ขั้วไฟฟ้า (electrodes)

เซลล์เชื้อเพลิงแต่ละเซลล์ต้องมีขั้วไฟฟ้า ๒ ชนิด คือ แอโนด และแคโทด ทำด้วยสารนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง เหล็กกล้าไร้สนิม หรือโลหะชุบเงิน ทำหน้าที่จ่ายอิเล็กตรอนในเซลล์ออกสู่วงจรไฟฟ้าภายนอก และรับอิเล็กตรอน จากวงจรไฟฟ้าภายนอกเข้าสู่เซลล์

แผ่นแพร่แก๊ส (gas diffuser)

มีลักษณะเป็นแผ่นพรุนที่ทำให้แก๊สเชื้อเพลิง และแก๊สออกซิเจน แพร่กระจายเข้าสู่แผ่นอิเล็กโทรไลต์อย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ เซลล์เชื้อเพลิงบางชนิด อาจใช้แผ่นแพร่แก๊สที่มีลักษณะแตกต่างไปจากนี้ เช่น เป็นแผ่นทึบที่เจาะรูเล็กๆ ตลอดทั่วทั้งพื้นผิวที่สัมผัสกับแผ่นอิเล็กโทรไลต์ หรือเป็นแผ่นทึบมีร่องเล็กๆ ให้แก๊สไหลกระจายทั่วพื้นที่ผิวแผ่นอิเล็กโทรไลต์

แผ่นปิดหัวท้าย (end plate)

เป็นแผ่นประกบด้านนอกทั้งสองด้านของเซลล์ เพื่อบีบอัดและยึดชิ้นส่วนต่างๆไว้ด้วยกัน แผ่นปิดหัวท้ายเซลล์ทำด้วยโลหะ หรืออโลหะก็ได้ มักมีรูหรือช่องทาง สำหรับป้อนแก๊สเชื้อเพลิง และแก๊สออกซิเจน เข้าสู่เซลล์

แผ่นผนึกกันรั่ว

ในการประกอบเซลล์จะต้องไม่มีรอยรั่วระหว่างรอยต่อของชั้นอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้น จึงใช้ผนึกกันรั่วที่ทำจากยางปิดกั้นไว้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป