เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการบินอวกาศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง / เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการบินอวกาศ

 เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการบินอวกาศ
เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการบินอวกาศ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ องค์การนาซา โดยหน่วยงานเซลล์เชื้อเพลิงระหว่างประเทศ (International Fuel Cells) ที่เมืองวินด์เซอร์ ในรัฐคอนเนตทิคัต ได้ดำเนินโครงการวิจัยระยะยาวในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช้ในงานด้านอวกาศ โดยได้พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับยานอวกาศอะพอลโล ที่ส่งขึ้นไปบนดวงจันทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งนอกจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นเครื่องผลิตน้ำดื่ม สำหรับนักบินอวกาศ ในระหว่างลงจอดบนดวงจันทร์ด้วย เซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้มีกำลังผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้ ๑.๕ กิโลวัตต์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง ในปฏิบัติการ ๑๘ ครั้ง โดยปราศจากปัญหาใดๆ
เซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และผลิตน้ำดื่มในกระสวยอวกาศ
เซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
และผลิตน้ำดื่มในกระสวยอวกาศ
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๓ หน่วยงานเซลล์เชื้อเพลิงระหว่างประเทศได้พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง ชนิดแอลคาไลน์ ที่มีกำลังสูงยิ่งขึ้น สำหรับติดตั้งในยานกระสวยอวกาศ (space shuttle) ชื่อ ออร์บิเตอร์ (Orbiter) โดยกระสวยอวกาศนี้ได้ติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงดังกล่าวรวม ๓ เครื่อง ใช้แก๊สไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับแก๊สออกซิเจนเหลว บรรจุไว้ในถังอัดความดัน ที่อุณหภูมิต่ำ เซลล์เชื้อเพลิงแต่ละเครื่องสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ๑๒ กิโลวัตต์ และผลิตน้ำดื่ม สำหรับนักบินอวกาศได้อย่างเพียงพอ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป