กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง / กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า

 กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ

ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ทั้งในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และอีกหลายๆ ประเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเซลล์เชื้อเพลิง และบริษัทผลิตจำหน่ายเชื้อเพลิง ทดลองนำเซลล์เชื้อเพลิงติดตั้งในรถยนต์ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายราย ได้มีการค้นคว้าทดลองผลิตรถยนต์ ที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากเซลล์เชื้อเพลิง และร่วมมือกันตั้งสถานีเติมแก๊สไฮโดรเจน ทั้งในกรุงโตเกียว และปริมณฑลหลายแห่ง เพื่อเป็นแหล่งเติมเชื้อเพลิงให้แก่รถยนต์ ที่ติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิง

ลักษณะภายในของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง
ลักษณะภายในของรถยนต์ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง

เซลล์เชื้อเพลิงที่ประยุกต์ใช้สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ มักเป็นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ทั้งนี้เพราะเซลล์มีขนาดกะทัดรัด มีความทนทานสูง มีอุณหภูมิต่ำ และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่าย ส่วนเซลล์เชื้อเพลิงที่ประยุกต์ใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ หรือหัวรถจักร มักเลือกใช้เซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง เพราะสามารถผลิตพลังงานได้มาก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มผลิตรถยนต์ ที่ปราศจากภาวะมลพิษ (zero emission vehicles : ZEVs) ออกจำหน่าย มีปริมาณถึงร้อยละ ๑๐ ของปริมาณรถยนต์ที่ผลิต รวมทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา รถยนต์ดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง และมีเพียงน้ำบริสุทธิ์เท่านั้น ที่คายออกมาจากเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ใช้เมทานอลเป็นเชื้อเพลิง เมทานอลจะเปลี่ยนเป็นแก๊สไฮโดรเจน ด้วยเครื่องเปลี่ยนเชื้อเพลิง ที่ติดตั้งอยู่ภายในรถ และเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ในปริมาณที่น้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน จึงไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และยังค่อนข้างปลอดภัย จากแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และแก๊สออกไซด์ ของไนโตรเจนอีกด้วย

หัวรถจักรไฟฟ้าที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงขนาด ๑ เมกะวัตต์
หัวรถจักรไฟฟ้าที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง ขนาด ๑ เมกะวัตต์

ในระยะเวลาเดียวกัน ได้มีโครงการทดลองใช้เซลล์เชื้อเพลิงกับรถโดยสาร รถบรรทุก และหัวรถจักร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ บริษัทบัลลาร์ด ในสหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองใช้รถโดยสารเซลล์เชื้อเพลิง ๖ คัน โดยทดลองวิ่งในเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๓ คัน และเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาอีก ๓ คัน ต่อมาใน พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได้เพิ่มรถโดยสาร ที่ติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิง ของบริษัทบัลลาร์ดอีก ๓๐ คัน ในจำนวนนี้ ๑๐ คัน ได้ส่งไปทดลองวิ่งในยุโรป   
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป