เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง / เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

 เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นหลายบริษัท ได้ทดลองผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียงแบบพกพา สื่อประสม ตลอดจนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็ก เป็นแหล่งพลังงานอีกด้วย

เครื่องเล่นสื่อประสมแบบพกพา
เครื่องเล่นสื่อประสมแบบพกพา 

เซลล์เชื้อเพลิงที่นำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนี้ ได้ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าภาคสนามในกองทัพบก และองค์การนาซา มักเป็นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดใช้เมทานอลโดยตรง ซึ่งได้เปรียบกว่าเซลล์เชื้อเพลิง ที่ใช้แก๊สไฮโดรเจน ทั้งนี้เพราะเมทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะของเหลว เก็บรักษาง่าย ปลอดภัย พกพาสะดวก และผู้ใช้สามารถบรรจุในภาชนะบรรจุได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเมทานอลยังเป็นสารที่หาได้ทั่วไป

โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์

ในสภาวะปัจจุบันเซลล์เชื้อเพลิงชนิดใช้เมทานอลโดยตรงยังมีประสิทธิภาพต่ำ และมีต้นทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์เชื้อเพลิง ที่ใช้แก๊สไฮโดรเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดใช้เมทานอลโดยตรง ก็จะมีบทบาทสำคัญ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา หรือแม้กระทั่งใช้สำหรับยานพาหนะต่างๆ ในอนาคตอันใกล้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป