ความหมายของปริศนา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย / ความหมายของปริศนา

 ความหมายของปริศนา
ความหมายของปริศนา

ปริศนา คือ สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒) เงื่อนปมปัญหาในปริศนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อทดสอบเชาวน์ปัญญา ปริศนามีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ ตัวปริศนา และคำเฉลย ปริศนาที่รู้จักกันดีในประเทศไทย คือ ปริศนาอะไรเอ่ย ซึ่งเป็นปริศนาที่มักจะขึ้นต้นด้วยคำขึ้นต้นว่า "อะไรเอ่ย" แล้วตามด้วยคำบรรยายปริศนา เช่น "อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปรกดิน" นอกจากนี้ยังมีปริศนาประเภทอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก อาทิ ปริศนารูปภาพ และปริศนาร้อยกรอง เช่น ผะหมี โคลงทาย และโจ๊ก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป