สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
โรคมาลาเรียเป็นโรคที่มีมานานแล้วในประเทศไทย มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ ชื่อที่คุ้นหูคือ โรคไข้จับสั่น เพราะคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ จะมีอาการเป็นไข้หนาวสั่นเป็นพักๆ
การเกิดโรคมาลาเรีย มีสาเหตุมาจากการที่คนถูกยุงชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า ยุงก้นปล่อง กัดและดูดเลือด พร้อมกับปล่อยเชื้อมาลาเรียเข้าไปในกระแสเลือด ของคนที่ถูกกัด ส่วนที่เรียกว่ายุงก้นปล่อง เนื่องจากยุงชนิดนี้เมื่อเกาะบนผิวหนังคน เพื่อกัดและดูดเลือด จะยกส่วนที่เป็นก้นชี้สูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากยุงธรรมดา และมีเฉพาะยุงก้นปล่องเพศเมียเท่านั้น ที่ดูดกินเลือดจากคน แหล่งที่อยู่อาศัยของยุงก้นปล่องคือ ตามบริเวณป่าดง หรือใกล้แหล่งน้ำ ที่มีวัชพืชขึ้นรก เมื่อคนเดินทางเข้าไปในบริเวณที่อยู่อาศัยของยุงก้นปล่อง โดยไม่ระมัดระวัง ก็จะถูกยุงก้นปล่องกัด และได้รับเชื้อมาลาเรียมาจากยุง
ในสมัยก่อน โรคมาลาเรียเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในภูมิภาคเขตร้อนของทวีปต่างๆ เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ซึ่งมีคนป่วยด้วยโรคมาลาเรียและเสียชีวิตเป็นจำนวนนับล้านคนในแต่ละปี ทั้งนี้ เพราะยังไม่มีวิธีกำจัดยุงก้นปล่อง และวิธีรักษาคนที่ป่วยด้วยโรคมาลาเรียอย่างได้ผล ปัจจุบัน โรคมาลาเรียมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับสมัยก่อน เนื่องจาก มีวิธีการกำจัดยุงก้นปล่องให้ลดน้อยลง และมีวิธีรักษาคนที่ป่วยเป็นโรคมาลาเรียให้หายขาดได้ แต่ถึงกระนั้น โรคมาลาเรียก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว ตามบริเวณป่าดงยังคงมียุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะของโรคอาศัยอยู่มาก คนที่เดินทางเข้าไปในป่า เมื่อถูกยุงก้นปล่อง ที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ก็จะได้รับเชื้อมาลาเรียเข้าไว้ในตัว  นอกจากตนเองจะป่วยเป็นโรคมาลาเรียแล้ว ยังอาจแพร่เชื้อไปให้คนอื่นที่ถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดต่อไปอีก

โรคมาลาเรียมีทั้งชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง หากเป็นชนิดไม่รุนแรง ผู้ป่วยอาจเพียงมีไข้ ตัวซีด ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่ถ้าเป็นชนิดรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการทางสมอง ชักหรือหมดสติ อวัยวะที่สำคัญบางอย่างไม่ทำงานตามปกติ เช่น ปอดบวมน้ำ ไตวาย ดีซ่าน อ่อนแรงมาก จนบางรายถึงกับเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันเวลา
ผู้ที่สงสัยว่าจะได้รับเชื้อมาลาเรีย เนื่องจากเคยเดินทางเข้าไปในป่าดงหรือในถิ่นที่มีโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะป่าตามชายแดนของประเทศไทย แล้วมีอาการไข้ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่า เป็นโรคมาลาเรียหรือไม่ หากเป็นโรคมาลาเรีย จะได้ให้การรักษาตามวิธีที่ถูกต้อง โดยให้ยาที่เหมาะสมกับเชื้อมาลาเรีย ที่อยู่ในร่างกายของผู้ป่วย เนื่องจากเชื้อมาลาเรียมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิด ต้องการยารักษาที่ไม่เหมือนกัน หากให้ยาไม่ตรงกับชนิด ก็ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้
การป้องกันไม่ให้เป็นโรค ย่อมดีกว่าการปล่อยให้เป็นโรคแล้วจึงรักษา เพราะไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพอนามัยและค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น ทุกคนจึงควรรู้วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคมาลาเรีย โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในป่าดง หรือถิ่นที่มีโรคมาลาเรียระบาด หากจำเป็นต้องเดินทางเข้าไป ก็ต้องป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการทายากันยุง การนอนในมุ้งโดยเฉพาะมุ้งที่ชุบยาฆ่ายุง การสวมเสื้อผ้ามิดชิด และต้องดูที่พักแรมว่า ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของยุง สำหรับบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำในป่า ควรถางวัชพืชในบริเวณที่เป็นทางน้ำไหล เลี้ยงปลากินลูกน้ำ เพื่อไม่ให้ยุงแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว และต้องกลบดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีน้ำขัง เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของยุง

หัวข้อถัดไป