บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๒ บายศรี / บทนำ

 บทนำ
บายศรีมีลักษณะคล้ายกระทงลอยน้ำในเทศกาลลอยกระทงของภาคกลาง เป็นสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใช้ในพิธีสังเวยเทวดาและพิธีทำขวัญ ทั้งในพิธีของหลวงและพิธีของราษฎร ทำด้วยใบตองม้วนเป็นกรวยแหลม ใส่ข้าวสุกอัดแน่นเต็มกรวย แล้วคว่ำกรวยตั้งไว้ในภาชนะ เช่น พานเงิน พานทอง มีไม้เสียบไข่ต้มให้ตั้งไว้บนปลายกรวย เชิงกรวยแต่ละต้นมีส่วนประกอบโดยรอบทำด้วยใบตองม้วน เป็นกรวยเล็กๆ จับซ้อนเป็นต้นบายศรี ปลายกรวยเสียบดอกไม้ และใส่อาหารคาว-หวาน ใช้ในพิธีสังเวยบูชาเทวดา พิธีทำขวัญ ทั้งในพิธีของหลวงและพิธีของราษฎร  
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป