ชั้นของบายศรี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๒ บายศรี / ชั้นของบายศรี

 ชั้นของบายศรี
ชั้นของบายศรี

บายศรีใหญ่หรือบายศรีต้นนิยมทำเป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น เพราะนำคติเรื่องฉัตรเข้ามาเกี่ยวข้อง อันที่จริงแล้ว บายศรีชนิดนี้ไม่ได้กำหนดชั้นตายตัว แล้วแต่ผู้ทำจะเห็นสวยงาม ถ้ามีชั้นมากก็ถือว่าเป็นเกียรติมาก ในแต่ละชั้นของบายศรี มักใส่อาหาร ขนม ดอกไม้ ธูปเทียนลงไปด้วย

บายศรีปากชามนั้น ไม่มีชั้นบายศรีที่ชัดเจน การนับชั้นนับจากนมแมว ซึ่งอาจนับรวมยอดของตัวแม่ด้วย นิยมทำเป็นเลขคี่ตั้งแต่ ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น ถือว่า เป็นเลขสวยและเป็นมงคล บายศรีปากชามจะทำเป็นกี่ชั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชาม  และขนาดของพิธีด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป