เรื่องที่ ๗ รังสี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๗ รังสี

 เรื่องที่ ๗ รังสี


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของรังสี
 รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 นิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี
 รังสีจากการสลายของไอโซโทปกัมมันตรังสี
 รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์
 ประเภทของรังสี
 ต้นกำเนิดรังสีในธรรมชาติ
 ต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์ประดิษฐ์
 ผลของรังสีชนิดก่อไอออนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 ผลที่ได้รับจากรังสี
หนทางที่ร่างกายได้รับรังสี
หน่วยของรังสี (Radiation Units)
 การป้องกันรังสี
 เครื่องตรวจวัดรังสี
ดูเพิ่มเติม
 เลเซอร์
 เซลล์แสงอาทิตย์
 พลังงานนิวเคลียร์
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์