รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๗ รังสี / รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดี เพราะเราได้สัมผัสตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน เช่น คลื่นวิทยุ แสงสว่าง ความร้อน รังสีอัลตราไวโอเลต การที่จะทราบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดเป็นคลื่นวิทยุ แสงสว่าง หรือความร้อน ต้องดูที่ความยาวคลื่น ความถี่คลื่น หรือพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยจะมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ในทางวิทยาศาสตร์พบว่า มีการกล่าวถึงสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic spectrum) โดยมีการแบ่งสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นช่วงๆ และเรียกแต่ละช่วงแตกต่างกัน

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป