รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๗ รังสี / รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์

 รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์
รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์  

ปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียส เมื่อมีการระดมยิงอนุภาคชนิดใดชนิดหนึ่งเข้าไปในนิวเคลียส ที่เป็นเป้า ผลที่ได้จากปฏิกิริยาคือ นิวเคลียสของธาตุใหม่ และอนุภาคอีกชนิดหนึ่งหรือรังสีแกมมา เช่นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ควรรู้จัก ได้แก่

๑. ปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส (nuclear fission)

เป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิด เมื่อถูกวิ่งชนด้วยอนุภาคนิวตรอน จะแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่า ๒ ชนิด พร้อมกับปลดปล่อยอนุภาคนิวตรอนและพลังงานจำนวนมากออกมา ธาตุเบาที่เกิดขึ้นเป็นไอโซโทป กัมมันตรังสีที่แผ่รังสีต่างๆ ต่อไป ส่วนรังสีนิวตรอนและพลังงานนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการ

การเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส (nuclear fission)
๒. ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียส (nuclear fusion)

เป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุเบา ๒ ชนิดหลอมรวมกัน แล้วกลายเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่า พร้อมกับปลดปล่อยพลังงานมหาศาล และรังสี ออกมา ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์ และในระเบิดไฮโดรเจน

๓. ปฏิกิริยาที่ให้รังสีนิวตรอน

ส่วนใหญ่มักเป็นปฏิกิริยาแอลฟา-นิวตรอน คือ อนุภาคแอลฟาทำปฏิกิริยากับนิวเคลียสบางชนิด แล้วให้ผลออกมาเป็นอนุภาคนิวตรอน ปฏิกิริยาแบบนี้เป็นต้นกำเนิดนิวตรอนที่นำมาใช้ในงานบางอย่าง เช่น จุดชนวนให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส ใช้ในเครื่องมือตรวจความชื้นในดิน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป