เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

 เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเดี่ยว
โรคพันธุกรรมที่เกิดจากหลายปัจจัย
โรคเมแทบอลิกที่มีสาเหตุทางพันธุกรรม
โรคกระดูกพันธุกรรม
โรคพันธุกรรมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ
โรคที่มีความผิดปกติของกระดูกกะโหลกและกระดูกใบหน้า
ภาวะปัญญาอ่อน
การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
ดูเพิ่มเติม
การปฏิวัติทางพันธุกรรม
ธาลัสซีเมีย
โรคกระดูกและข้อในเด็ก