เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

 เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของศัลยกรรมตกแต่ง
 ขอบข่ายของงานศัลยกรรมตกแต่ง
 หลักการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 การดูแลบาดแผล
 การหาผิวหนังมาปกปิดบาดแผลกว้าง
 การรักษาความผิดปกติแต่กำเนิด
 การรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 การรักษาบาดแผลและกระดูกแตก
 การสร้างอวัยวะทดแทน
 จุลศัลยกรรม
 ศัลยกรรมใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
 ศัลยกรรมความงาม

ดูเพิ่มเติม