ฤดูกาล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ / ฤดูกาล

 ฤดูกาล
ฤดูกาล

ประเทศไทยตอนบน เมื่อพิจารณาตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้คือ

ฤดูฝน

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม (ประมาณ ๕ เดือน) ทั้งนี้จะเห็นชัดเจนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ฤดูหนาว

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ ๓ เดือน) ซึ่งเป็นระยะที่อากาศในประเทศไทย จะหนาวเย็นเกือบทั่วไป เว้นแต่ทางภาคใต้ อากาศไม่ค่อยหนาวเย็นนัก และฝั่งตะวันออกของภาคใต้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะตั้งแต่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป นับว่าเป็นฤดูฝนของภาคใต้

ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม (ประมาณ ๓ เดือน) ซึ่งเป็นระยะที่มีอากาศร้อนโดยทั่วไป และจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน

ระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน (๑ เดือน) เป็น ช่วงการเปลี่ยนจากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาว ซึ่งเป็นการยากที่จะจัดให้อยู่ในฤดูฝน หรือฤดูหนาว ฉะนั้นเราจึงเรียกว่า ระยะเปลี่ยนจากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป