สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ประชาชนที่อยู่ในประเทศร้อนย่อมสวมเสื้อผ้าบางๆ และชอบนุ่งกางเกงขาสั้น บางทีเวลานอนก็ต้องใช้พัดลมเป่าตัว ส่วนคนที่อยู่ในประเทศหนาวจำต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆ เช่น ผ้าขนสัตว์ เป็นต้น บางครั้งจำต้องใช้เครื่องทำความร้อนให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ลมฟ้าอากาศของประเทศร้อน ย่อมมีอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศสูง ส่วนมากประเทศร้อนอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร และอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำๆ
ประเทศในเขตหนาวย่อมมีอุณหภูมิต่ำ และมักจะมีหิมะตกลงมาด้วย บางทีเราจะเห็นหิมะปกคลุมตลอดปี เช่น ที่ภูเขาขาว (มองต์บลัง) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ดินฟ้าอากาศของบริเวณที่มีฝนตกชุ่มชื้น ย่อมทำการเพาะปลูกพืช และต้นไม้ได้ดี ส่วนดินฟ้าอากาศของบริเวณที่แห้งแล้ง ไม่ค่อยมีต้นไม้ขึ้นเลย เราเรียกบริเวณเหล่านี้ว่า ทะเลทราย คำว่า "ลมฟ้าอากาศ" นี้ บางทีเราใช้คำว่า "ภูมิอากาศ" แทนลมฟ้าอากาศ
หัวข้อถัดไป