พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ พิพิธภัณฑสถานเริ่มมีบทบาทในการเป็นสถาบัน ที่เสริมสร้างจิตสำนึกความรักชาติ และแสดงเอกลักษณ์ ความเป็นชาติมากขึ้น จึงทำให้เกิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในหลายประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการแสวงหา เก็บ และรวบรวมมรดกที่เป็นประวัติความเป็นมาของชาติ นอกเหนือไปจากการเก็บของแปลกและหายาก แนวคิดการตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศที่เกิดขึ้นใหม่จากการแยกตัว จากประเทศเดิม เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสโลวัก (Slovak National Museum) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสโลวัก ประเทศสโลวาเกีย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป